Produktinformation och skötselråd

Vi har en stor bredd av produkter och det finns mycket produktinformation att förmedla. Nedan finner ni vissa delar som vi anser är viktiga att känna till för dig som konsument.

Översikt av innehåll

Information om elsäkerhet
Information om IP-klass i badrum och utomhus
Skötselråd kohudar och produktinformation
Skötselråd fårskinn och produktinformation
Terassvärmare

 

Kontakta oss gärna om du har produktfrågor via mail [email protected] eller telefon 0320 65 50 44.

 

Information om elsäkerhet

Vi arbetar med leverantörer som i sin tur uppfyller de lagar, EU-normer och standarder för respektive produktgrupp.
Alla 230V elprodukter måste vara CE-märkta vilket intygar att de uppfyller lågspänningsdirektivet. Markslöjd och Termo jobbar i nära samarbete bla med Intertek/Semko som certifierar produkter som ett oberoende certifieringsorgan. Produkten blir då "S"-märkt.
Semko har ett komplett provningsprogram för ljusarmaturer och deras komponenter, vilket består av säkerhetsprovning, mätning av elektromagnetisk kompatibilitet (som visar om din produkt klarar kraven för EMC-direktivet), ljusfördelning, verkningsgrad, spektralfördelning, elektriska fält.
Liksom övrig elektrisk och elektronisk utrustning måste belysning uppfylla kraven för CE-märkning för att få säljas i Europa. Semko tar fram det underlag som krävs.

 

Mer information om CE-märkning:

För att produkter ska kunna säljas på den europeiska marknaden måste de uppfylla kraven i tillämpliga europeiska produktdirektiv och vara CE-märkta. Tillverkare, eller importör om tillverkaren finns utanför EU, måste se till att det finns korrekt dokumentation som grund för CE-märkning, som visar att produkten uppfyller kraven i den tillämpliga standarden:

 

Teknisk dokumentation (teknisk fil) för att visa att produkten uppfyller nödvändiga krav och bedömningsförfaranden i det tillämpliga direktivet.
Den tekniska filen måste omfatta en provningsrapport för produkten, konstruktionsritningar och användningsinstruktioner. Enligt vissa direktiv krävs också en riskanalys.
En överensstämmelseförklaring där du intygar att produkten uppfyller kraven i det tillämpliga direktivet.
Enligt vissa direktiv måste du även ha ett särskilt certifikat från ett anmält organ.

 

Information om IP-klass i badrum och utomhus

Elektriska produkter som ska användas utomhus och i våtutrymmen behöver vara IP-klassade.
Belysning i våtutrymmen Elsäkerhet och vattentäthet anges i IP-klasser. Ju högre IP-nummer desto säkrare är produkten. I elsäkerhetsverkets föreskrifter delar man in badrummet i fyra delar. Ljusarmatur i område ett, det vill säga det område som är närmast bad- eller duschkar, ska ha IP44 eller högre. Det är tillräckligt för alla utrymmen utom insidan på badkar eller dusch.
Vilka produkter får placeras i ett badrum? Markslöjds badrums- och utelampor är i följande IP klasser: IP21, IP23 och IP44. (se skiss över de olika IP-zonerna i ett badrum) Generellt kan sägas att om en lampa ska placeras ovanför ett badkar eller en dusch ska den vara IP44-klassad.
Även transformatorer IP klassas. IP44 krävs om transformatorn placeras utomhus. Ju högre IP klass, desto mindre partiklar ex. vatten, kan tränga in i armaturen

 

Badrum:

En IP44 produkt ska klara en lätt duschstråle medans en IP21 produkt endast ska klara någon droppe ovanför produkten. Detta innebär att IP44 behöver vara inkapslad runt om , en IP21 produkt räcker att den är tät från ovansidan.


 

Utomhus:

Generellt sett behöver produkter som placeras närmare marken än 0,5m vara IP44 för att klara stänk från marken. Produkter som stolpar etc behöver generellt vara IP23 då de ska klara regn från sidan.

Skötselråd fårskinn och produktinformation

Skötselråd:

Lätt nedsmutsade skinn: skaka, vädra och dammsug regelbundet. Torka av med fuktig svamp och ljummet vatten. Kraftigt nedsmutsade skinn: Dränk genast in fläcken med kallt vatten. Tvätta i maskin 30°C. Använd ett milt ullschampo. Centrifugera men torktumla ej. Skinnet hängs upp eller torkas plant i rumstemperatur.
Töj och gnugga skinnet flertalet gånger under torkningsprocessen. För att återfå smidigheten skrapa lädersidan upprepade gånger med en matsked innan skinnet är helt torrt. Ej blekning, ej strykning. Utsätt ej för direkt solsken.

Information om Skandilocks djurhållning (nedanstående information är hämtad från Skandilock):

Skandilock tillverkar och marknadsför fårskinn och fårskinnsprodukter till möbel och inredningsföretag. Den råvara som utgör basen för deras produktion kommer ifrån en Merino Crossbred‐ ras, som är ett kött‐djur. Den främsta kritiken som har framförts under senare år är en protest mot vad som kallas för Mulesing (en kontroversiell metod som används av fårfarmare med avsikt att förhindra plågsamma flugangrepp.)
Skandilock understryker att denna metod används på Ullproducerande Merinofår. De fårskinn som de använder (crossbreds) utsätts alltså inte för mulesing.
”Vi känner oss naturligtvis illa berörda av alla de fall där djur behandlas illa. Även om vi inte är direkt berörda, ser vi det som vår skyldighet att medverka till att djurhållningen sköts på ett etiskt och moraliskt hållbart sätt.”

”Vi skall aldrig berika vår hemmiljö på bekostnad av djurens hälsa eller jordens resurser.” Detta är en devis som vi använder och skall leva upp till. Skandilocks VD, Claes Borgvall.

För att försäkra oss om, samt följa upp att en moraliskt hållbar och etiskt riktig djurhållning upprätthålls, gör Skandilock följande.
Kontinuerliga besök hos våra samarbetspartners i Australien. Vi kan naturligtvis inte personligen besöka alla farmer som är källor till våra skinn, eftersom det rör sig om tusentals, men vi gör stickprov.

Skandilock har upprättat avtal där våra samarbetspartners får garantera följande:

1. Fåren skall alltid ha god tillgång på mat och vatten. De skall vistas i en miljö som är naturlig för dem. De skall ha kontinuerlig tillsyn och i övrigt skötas så att djurens hälsa främjas, samt att man undviker onödigt lidande.

2. Skandilock AB tillåter inte att någon uppfödare använder sig av mulesing.

3. Skandilock AB tillåter inte att djur transporteras på båt.

4. Vid slakt får endast humana och reglerade metoder användas.


Skötselråd kohudar och produktinformation

Skötselråd:

För att bevara din matta i ursprungligt skick, dammsug och vädra den regelbundet.
Fläckar dränks genast in med kallt vatten. Rengör med svamp, ljummet vatten och milt flytande tvättmedel. Vi rekommenderar ”Wool & Hair Cleaner” från Leathermaster.
Direkt solsken kan orsaka färgförändringar i ullen.

För mer information om skinn rekommenderas ett djupare titt på Skandilocks hemsida, klicka här för att komma hit.

Terassvärmare

Termos terassvärmare är tredjepartscertifierade och har generellt sett IPX4. De klarar av viss fukt utomhus men vi rekommenderar att produkterna ej står/hänger ute i regn. Följ också de instruktioner som medföljer produkten för att förvissa dig om placering av produkten, vissa säkerhetsavstånd måste följas för att undvika för höga temperaturer mot brännbart material. Det är absolut förbjudet att täcka över en terassvärmare som är i drift.

Andra informationslänkar

Handla och betala
Garanti & Ångerrätt
Leveransinformation
Våra allmänna villkor


Gå tillbaka

    till föregående sida.