Uppvärmningsyta Terrassvärmare

  • Uppvärmningsyta för terrassvärmare och infravärmare

  • Hur stor yta kan jag räkna med som värms upp?

  • Generellt sett brukar varje värmare värma upp en yta mellan 6-10m2 men det är ju flera faktorer som påverkar detta.  Bland annat vilken värmare som du väljer och hur den placeras, hur rummet ser ut som ska värmas upp, vind, väggar mm. Karbonrören ger ju en mer direktverkande värme på de material som den träffar och värmer inte upp rummet lika mycket utan du upplever mer den värme som träffar dig.

     

  •