Oljefyllda och eldrivna element - köpguide

Oljefylld radiator rubrikbild

I denna guide tänkte vi gå igenom element och elradiatorer. Fördelar och nackdelar med de olika modeller som finns. Vad finns det för olika sorters element? Vilken man ska välja, olika IP-klasser. Bimetall eller elektronisk termostat? Här går vi noga igenom allt du behöver veta innan köp.Är du ett företag, kommun, landsting eller en förening som vill handla av oss, så har vi stora förutsättningar för att kunna tillgodose dina önskemål. Förutom betalning via Klarna, så erbjuder vi även E-faktura eller vanlig traditionell faktura via epost eller brev. Kontakta oss, så hjälper vi dig!

 

För att komma till alla element direkt Klicka här >>

Låt oss först reda ut begreppen element och radiator, finns det några skillnader? Svaret är nej, det är bara två olika namn på samma produkt. Element kan vara ett bredare uttryck, ”element” finns i flera olika produkter och är mer generellt i många sammanhang. Radiator likaså då det används ofta.

 

Några element i hemmet – Placering?

Det finns olika sätt att värma upp ett hus. I våra moderna hus har vi ofta värme i både golv och sittande på våra väggar. I våra hus har vi olika sorts värmelösningar som värmepumpar (luft/luft, luft/vatten, bergvärme, jordvärme), biobränsle som ved och pellets eller fjärrvärme. Ofta kopplat till ett vattenburet värmesystem via pannrum. I alla hus finns kanske inte den möjligheten och att investera i ett nytt vattenburet system kan vara mycket kostsamt. Värme kan även behövas i ett garage, förråd eller liknande och man behöver då en extern värmekälla. Då kan det var bra med ett elelement.

 

Det är fortfarande vanligt att folk värmer sina hus och rum med elelement eller oljeradiatorer. Därför skall vi i denna guide gå igenom vad man ska tänka på när man köper radiatorer och hitta just rätt radiator/elelement av rätt modell för ditt behov. Placering av ett element ska helst ske under ett fönster, därför att kalluft kommer från fönstret och sjunker mot golvet vilket leder till obehagligt kallras. För att motverka detta placeras elementet under fönstret för att värma upp kalluften och så den stiger mot taket istället vilket ger varmare golv. Viktigt är att man köper ett element som är lika brett eller så nära lika brett som fönstret det monteras under.

 

OBS! Placering av element någon annanstans än under fönstret, kan leda till förstärkt kallras, dvs. att golvet blir kallare.

 

Vad finns det för olika element – Element eller radiator?

När man pratar om element så finns det flera olika sorter. Element kan vara både ett värme eller kylelement. Element finns i bilar, kylskåp, datorer t ex. Där syftet är olika beroende på om den ska samla upp värme och fördela bort den från känsliga delar eller om den ska bibehålla kyla. När man sätter el eller oljefyllda framför framkommer det mer vad man pratar om än element generellt. Både element och radiator går bra som benämning.

Konvektorelement är elelement som direkt värmer luften istället för oljeradiatorer eller vattenburna element som först värmer en vätska, som sedan värmer upp passerade luft. Även värmefläktar gör detta genom konvektion som betyder rörelse, och menar att luften passerar förbi en varm panel och värms då upp snabbt.

Skillnaden mellan oljefyllda radiatorer och elradiatorer

Tillbaka i tiden så använde man oljeradiatorer på nätterna för att elen var billigare då, och att oljeradiatorer kunde hålla värmen längre än en elradiator. Det är just det som oljeradiatorn är bra på, att bevara värmen och värma behagligt och jämnt. En del påstår felaktigt att det blir billigare eftersom du värmer upp till en viss punkt, sedan bevaras värmen och radiatorn drar då ingen ström. Det är en fördel då temperaturen blir jämn, men att man skulle spara pengar genom lägre förbrukning stämmer inte. En Oljeradiator kommer var igång längre tid än ett elelement av konvektionsmodell som snabbare värmer upp luften än vad oljeelementet gör.

 

Oljeradiatorer är även kända för att ge en jämnare värmefördelning i hemmet och luktar aldrig bränt damm när man kör igång det.

 

Moderna oljeradiatorer och elradiatorer är båda effektiva direktverkande element, som värmer upp fort och drar mindre ström idag än tidigare äldre modeller. Moderna element har också mer exakta termostater vilket ger lägre förbrukning. Egentligen spelar det ingen roll vilken man väljer, inte ur kostnadssynpunkt. Ur säkerhetssynpunkt kan oljeradiatorn vara att föredra om man har gardiner som hänger ner och kommer i kontakt med elementet, detta då elelement/plåtelement av konvektormodell ej får övertäckas. Elementen på marknaden i Sverige måste vara CE-märkta för att få säljas. Moderna element har även tippskydd så råkar du välta elementet så stängs elementet av. De är även högspänningstestade och har överhettningsskydd som bryter strömmen vid för hög temperatur.

 

Det finns även värmefläktar och konvektorelement med inbyggd fläkt. Nackdelen med dessa är att de värmer luften vilket ger en lägre luftfuktighet som kan kännas annorlunda och ger torrare luft inomhus. De är dock perfekta i rum man vill snabbt värma upp tillfälligt. T ex ett garage eller en samlingslokal.

 

Radiatorer med termostat – Vad gör en termostat?

Elradiatorer och oljeradiatorer har termostat, vilket innebär att man kan bestämma hur varmt man vill att det skall vara i rummet utan att själv behöva stänga av elementet. Man kan då manuellt bestämma hur varmt man vill ha det. Termostaten funkar som så att den känner av hur varmt det är i rummet och reglerar värmen efter det genom att slå av och på strömmen till värmeelementet. Tanken är att den ska hålla en jämn och stabil värme i rummet. Som vi tidigare skrivit så säger vissa att oljeradiatorer har en jämnare fördelning av värmen i rummet gentemot en elradiator. Det finns två typer av termostater, den elektriska och bimetalltermostaten. Vi tar upp vardera modeller i nästkommande avsnitt.

 

Termostaten, vars uppgift är att se till att värmen regleras och värmen hålls stabil i rummet oavsett om det kommer vindar utifrån, t ex om en dörr eller fönster står öppet. I moderna radiatorer är termostaten mer intelligent i kvalitativa element. För det gäller att den inte ska dra för mycket ström och hålla en stabil värme i rummet. Den får inte vara för känslig så den höjer värmen för mycket om den skulle råka ut för en temperaturskillnad. Så mer påkostade modeller har vanligtvis en mer intelligent elektronisk termostat. Detta innebär att den t.ex känner av om ett fönster eller dörr tillfälligt öppnas och struntar då i att kompensera för den värmeförlusten som endast är mycket tillfällig

Element med elektronisk termostat

Elektronisk termostat är som sagt elektronisk, vilket betyder att den har elektriska delar ”komponenter” som känner av värmen i rummet och ställer om beroende på vad man ställt in för temperatur. Det finns ett motstånd/termistor som känner av värmen i rummet. Motståndet ändrar sitt värde när värmen ändras och ger ifrån sig detta värde till en processor som i sin tur styr hur mycket ström som behövs för att värma upp eller sänka beroende på värmeutvecklingen i rummet och motståndet, processorn känner av värden från termostaten hur den skall korrigerar värmen förhållande till motståndet.

 

Elektroniska termostater är dyrare teknik men man får med denna modell helt andra möjligheter att reglera elementets funktion, det finns pengar att spara årligen genom att använda veckoprogram som gör att man kan sänka temperaturen några grader nattetid samt dagtid på vardagar när man är på jobbet.

 

Element med bimetall termostat

Skillnaden här är att det inte finns några elektroniska delar som reglerar temperaturen, utan istället används ett litet metallbleck som ändrar storlek beroende på luftens temperatur och på så sätt fungerar som en automatiskt strömbrytare för elementet.

 

Vi minns väl alla de gamla runda termometrarna med visare som hängde ute i blått och rött. Dessa använde också en bimetall. En bimetalltermostat är som det låter bi, alltså två. Termostaten består av två metaller (vanligtvis koppar och stål). Vad som händer är att metallerna utvidgar sig beroende på temperatur. När ena metallen utvidgar sig mer så böjs den över den andra metallen på så sätt ser man temperaturskillnaderna och kan beräkna temperaturen i rummet.

Nackdelen är att termostaten mäter långsamt och det tar en stund innan den ger signalen att en temperaturutveckling skett på så sätt mäter den elektroniska mer noggrant och ändrar temperaturen i elementet snabbare och håller en jämnare temperatur och har inte samma temperaturavvikelser.

 

Fördelen är att tekniken är billigare samt lämpar sig för fastigheter med ”smutsig” ström, dvs hus som ligger långt ut på elnätet och med mycket strömspikar och svackor som kan störa ut en elektronisk termostat.

 

Tips: Bimetalltermostat har den egenskapen att den ger ifrån sig ett klickljud vid av/påslag eftersom metallerna utvidgar sig. Därför passar det bättre i rum som inte används som sovrum.

 

Vad ska man tänka på vid köp? – Fördelar och nackdelar

När du skaffar ett elelement ska du se till att elementets mått stämmer med dina fönster för att undvika kallras och elementet ska då helst täcka hela fönstrets bredd för att undvika detta. Nästa viktiga punkt är om du skall ha ett element för 400V, fast installation, eller 230V med stikkontakt. Detta bör du undersöka noga innan du bestämmer dig för vilken modell du önskar köpa. Det gäller att köpa godkända element med god kvalité för att undvika t.ex oljeläckage och veta att elementet innehåller frostfri olja om den t ex ska användas på en kall plats som fjällstugan, vinterstugan etc.

 

Våra element som vi säljer har oftast ett reglerområde på 5-30 grader vilket betyder att termostaten kan mäta värden ner till 5 grader och justera värmen därefter. Det är energismart om man t ex ska ha den på en plats man inte är så ofta så håller man energiförbrukningen nere. Vid 5 graders inställning kan man vara säker på att hålla frostfritt i stugan.

 

Ska du ha det i ett våtutrymme som t ex tvättstuga, badrum eller våtrum så se till att IP-klassen ligger mellan IP22-24 vilket betyder att den tål fukt och till och med strilande vatten. Fukttåliga element är att föredra och man kan då använda både bimetall eller elektronisk termostat eftersom man inte befinner sig där så ofta för en värme att värma kläder och handdukar efter ett varmt bad. Se dock alltid till att du följer rekommendationerna för IP-klasser när du monterar eftersom det inte får vara för nära och det får inte komma vatten på stickkontakten. Tänk även på att aldrig oavsett IP klass montera ett element där det kommer i direktkontakt med vatten, detta kommer på sikt få det att rosta.

 

Dimensionering: Våra element värmer en golvyta på ca 1 kvadratmeter per 60W effekt. Ska du ha ett element som värmer 10 kvadratmeter behövs då ett på minst 600W placerat så centralt i rummet som möjligt. Har du två fönster i rummet är det lämpligt med 2 element på totalt minst 600W.

 

Vilket element ska jag välja? - Oljefyllda eller el?

Generellt kan man säga att Oljefylldaelement är långsammare men bättre på att ge en konstant jämn värme i rummet, elelementet utan olja och konvektor elementet är snabbare att värma upp men kan ge en något mer ojämn temperatur i rummet och dessutom låta lite och knäppa, samt lukta bränt ibland efter längre stillestånd.

 

Nu har vi gått igenom skillnaden mellan elektronisk och bimetall termostat. Vi rekommenderar elektronisk eftersom den är tystare och ger ett mervärde genom sina avancerade inställningsmöjligheter. Priserna skiljer sig inte så mycket heller. Vet man att man inte kommer befinna sig i rummet frekvent och det inte sker några drastiska temperaturskillnader så kan man köpa bimetall utan problem.

 

Ska du ha elementet i badrummet eller i ett våtrum ska man se till att elementet har en IP-klass på minst IP22 då de elektroniska delarna är skyddade mot fukt. Man får dock se till så elementet monteras inom de rekommenderade områdena så elementen inte får direkt vatten på sig och vägguttaget inte kommer i kontakt med vatten.

 

Har jag 400V eller 230V i mitt hus?

Något du skall tänka på om du ersätter ett äldre element som är fast installerat utan stickkontakt, är att noga undersöka om det du har är ett 400V eller 230V element, det ser du på märkningen av det befintliga elementet, märkningen sitter oftast på bakisdan av elementet. Ett 230V element går ej att koppla in i en kopplingsdosa för 400V. Ett redan fast installerat element är i princip alltid av 400V modell.

 

Alla 230V element har stickkontakt medan de flesta fast installerade element är av 400V modell och installerade mellan två (L) elfaser utan Nolla (N) framdraget, i dessa kopplingsdosor som sitter bakom elementet går det ej att installera ett 230V element utan att först ta ut en elektriker som drar fram en nolla och installerar elementet. Att man använder 400V vid fast installation beror på att elektrikern lättare kan jämnt belasta husets 3 faser vid installation av många radiatorer.

OBS!! Alla fast installerade 400V element måste installeras av behörig elektriker.

 

Termo Gnosjö oljefyllda radiatorer och elelement

På vår hemsida hittar ni ett antal olika element, både små och stora, oljefyllda eller elelement. Vita element med glas eller den traditionella modellen. Elementen har stickkontakt och 1,2 m sladd och alla är högermonterade vilket betyder termostaten och sladden sitter på höger sida.

 

Våra element med glas är elelement utan olja som är stilrena och snygga element med glaspanel på framsidan. Smala element med fästen för väggen som även har smarta funktioner som Digital LED-display med timer och veckoprogram, och minne vilket gör att den kommer ihåg inställningarna vid strömavbrott vilket är bra om man inte är hemma hela tiden.

 

Tips: Element med minnesbackup är fördelaktigt på ställen man inte vistas jämt men ändå vill hålla varmt, t.ex sommarstugan.

Montera våra element

Våra 230V element från Termo Gnosjö använder vanlig stickkontakt därav behövs ingen elektriker för fast installation. Dom har 1,2 meter sladd och vanlig stickkontakt som kopplas in i ett vanligt 230V eluttag och säkringen skall vara på 10 ampere som är standard idag.

 

Det ingår väggfästen med elementet, och fotstativ finns som tillbehör för dig som vill ha möjligheten till tillfällig placering av elementet vintertid, du kan då ställa undan det på sommaren.

Inga konstigheter där, perfekt för dig som behöver en extra värmekälla för dina behov.

 

Här har vi även gjort en film där vi visar hur man monterar ett element med fötter och väggfäste.

 

 

Slutord

Vi hoppas att vi kunnat vägleda er i jakten på ett element till ert hem och stuga. Ett element i varje rum där det krävs extra värme. Undvik värmefläktar och konvektorelement om du vill bevara luftfuktigheten och använd ett element som täcker ditt fönster i underkant för att undvika kallras. Våra element med vanliga stickkontakter kräver ingen elektriker perfekt för den händige.

 

Är det några frågor, tveka inte att maila eller ringa oss. Vi har stor kunskap om uppvärmning av ditt hem och hjälper dig gärna.